Produkt dodany do koszyka
Zamówienia dostarczane są na adresy na terenie Polski

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Centrum Dla Domu, dostępny pod adresem www.cdd.pl, prowadzony jest przez firmę VENTI Sp. J M.Rytych R.Wierzbicki KRS:0000305291 NIP:725-18-11-633 REGON:472871456 z siedzibą w 93-192 Łódź, ul. Senatorska 31, tel. 426353535, info@cdd.pl

ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy Centrum Dla Dom prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www.cdd.pl. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
   
 2. Wypełnienie formularza koszyka oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza.
   
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą przyjęte do realizacji następnego dnia roboczego.
   
 4. Realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  - w przypadku zamówień płatnych serwisem Przelewy 24 - w chwili autoryzacji transakcji (ok. godzinę od momentu zapłaty),
  - w przypadku zamówień płatnych przelewem w momencie wpłynięcia środków na konto sklepu
   
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy 24
   
 6. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatycznie wygenerowany przez sklep, e-mail ze szczegółami zamówienia.
   
 7. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w ciągu 10 dni.
   
 8. Do każdego zamówionego produktu dołączana jest faktura VAT.
   
 9. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską DPD zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. W przypadku przesyłek Pocztex Kurier termin dostarczenia wynosi od 1 do 2 dni roboczych. Czas dostawy w przypadku paczkomatów Inpost wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
   
 10. Sklep Centrum Dla Domu jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.
   
 11. W przypadku wady produktu powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające) - prosimy zażądać od kuriera spisania  protokołu szkody, oraz o niezwłoczne poinformowanie sklepu Centrum Dla Domu  o zaistniałej sytuacji.

REKLAMACJA I ZWROT

 1.  Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy z  w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny.
   
 2. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z gotowego formularza Formularz_zwrotu.pdf
   
 3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.
   
 4. Konsument musi pokryć koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do sklepu.
   
 5. Zwroty towaru należy wysyłać na adres: Magazyn Sklep Centrum Dla Domu, ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź.
   
 6. Sklep gwarantuje zwrot konsumentowi  w ciągu 7 dni  wszystkich dokonanych przez niego płatności ,  w tym koszty dostarczenia rzeczy  poniesione podczas zakupu.
   
 7. Wszystkie produkty znajdujące się w sklepie są fabrycznie nowe i są objęte 24 miesięczną gwarancją. Gwarancja ta obejmuje tylko produkty zakupione w internetowym sklepie Vielda. Gwarancji nie podlega naturalne zużycie produktu.
   
 8. Chcąc zgłosić reklamacje lub skorzystać z gwarancji należy zgłosić to na mail info@cdd.pl  lub w formie pisemnej. Towar należy przesłać na koszt sklepu Centrum Dla Domu  wskazanym przez sklep spedytorem na adres Magazun Centrum Dla Domu, ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź.
   
 9. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 10 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji do nabywcy zostanie odesłany nowy produkt, w przypadku niedostępności produktu zostaną zwrócone pieniądze.  Konsument może dochodzić też innego zaspokojenia roszczeń reklamacyjnych w granicach obowiązującego prawa np. obniżenia ceny.
   
 10. W sklepie Centrum Dla Domu można reklamować tylko produkty nabyte za pośrednictwem sklepu Centrum Dla Domu,  produkty nabyte w innych miejscach należy reklamować u sprzedawcy.
   
 11. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r., o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. VENTI przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz korzysta z plików Cookie w zakresie i w sposób opisany w Polityce Prywatności.
   
 2. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
   
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 
W przypadku wątpliwości co do praw konsumenta  zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl